سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هیئت بیت العباس (ع) روستای المشیر

آغاز امامت امام زمان

سرانجام‌ دولت‌ عباسیان‌ به‌ حاکمیت‌ «احمد بن‌جعفر متوکل‌ عباسی‌» ملقب‌ به‌ معتمد علی‌ ا... که‌ ازسال‌ 256 هجری‌ قمری‌ تا سال‌ 279 به‌ مدت‌23 سال‌ بر جهان‌ اسلام‌ حکومت‌ کرد تصمیم‌گرفت‌ در ماه‌ ربیع‌الاول‌ سال‌ 260 هجری‌ به‌زندگی‌ امام‌ حسن‌ عسکری‌ (ع‌) پایان‌ دهد و عده‌ای‌ با توجه‌ به‌ شایعه‌ خبری‌ مبنی‌ بر عدم‌ازدواج‌ و فرزندی‌ از حضرت‌ ایشان‌ خط پایانی‌ براعتقاد دوازده‌ امامی‌ شیعه‌ می‌دانستند ولی‌ ازازدواج‌ پنهان‌ امام‌ حسن‌ عسکری‌ (ع‌) با ملیکه‌دختر قیصر روم‌ و تنها فرزند برومندشان‌ خبری‌نداشتند و روز نهم‌ ربیع‌الاول‌ سال‌ 260 هجری‌اولین‌ روز امامت‌ حضرت‌ مهدی‌ حجه‌بن‌الحسن‌امام‌ زمان‌ (عج‌) روز جشن‌ مسلمانی‌ است‌ که‌روایت‌ منقول‌ پیامبر اسلام‌ (ص‌) از سنی‌ و شیعه‌ رامبنی‌ بر جانشینان‌ دوازده‌گانه‌ ایشان‌ به‌ اوصیاءمعصومین‌ آن‌ رسول‌ گرامی‌ تطبیق‌ می‌کنند وآخرین‌ آن‌ اوصیا را وجود مقدس‌ حضرت‌ بقیه‌ا..الاعظم‌ معرفی‌ می‌کنند.


? امامت‌ در غیبت‌ صغری‌ ( 329-260)
از نهم‌ ربیع‌ الاول‌ سال‌ 260 هجری‌ شمسی‌ که‌آغاز امامت‌ حضرت‌ مهدی‌ (عج‌) است‌ تا سال‌329 هجری‌ سال‌ وفات‌ «ابوالحسن‌ علی‌بن‌محمد سمری‌» نایب‌ چهارم‌ امام‌ عصر (ع‌) 69سال‌ مدت‌ امامت‌ امام‌ زمان‌ (ع‌) در غیبت‌ صغری‌است‌. علی‌ بن‌ محمد سمری‌ نایب‌ چهارم‌ امام‌زمان‌ (عج‌) معاصر با شیخ‌ علی‌ بن‌ با بویه‌ قمی‌صدوق‌ اول‌ بود که‌ با ارتحال‌ ایشان‌ در سال‌ 329هجری‌ قمری‌ یعنی‌ زمانی‌که‌ امام‌ زمان‌ (ع‌) 74داشتند غیبت‌ کبری‌ آغاز شد و همچنین‌ حکومت‌متقی‌ باا... «ابراهیم‌ بن‌ مقتدر عباسی‌» آغاز شد که‌بعد از مرگ‌ برادرش‌ راضی‌ با ا.. به‌ حکومت‌رسیده‌ بود بنابراین‌ اگر زمان‌ دقیق‌ غیبت‌ صغری‌امام‌ زمان‌ (عج‌) را با احتساب‌ پنج‌ سال‌ ابتدای‌عمرشان‌ که‌ از ابتدای‌ ولادتشان‌ نیمه‌ شعبان‌ سال‌255 هجری‌ قمری‌ است‌ تا سال‌ 329 هجری‌محاسبه‌ کنیم‌ 79 سال‌ می‌شود ولی‌ مدت‌ امامت‌آن‌ بزرگوار در عصر غیبت‌ صغری‌ (-255329) 69 سال‌ است‌ که‌ با شهادت‌ پدربزرگوارشان‌ امام‌ حسن‌ عسکری‌ (ع‌) از سال‌ 260هجری‌ آغاز شده‌ بود.


عثمان‌ بن‌ سعید اسدی‌ عمروی‌ (به‌ تلفظعمری‌) وی‌ از شاگردان‌ و یاران‌ و اصحاب‌ امین‌امام‌ دهم‌ و امام‌ یازدهم‌ بود.
1) عثمان‌ بن‌ سعید دردوره‌ امام‌ علی‌ هادی‌ (ع‌) و امام‌ حسن‌ عسکری‌(ع‌) وکیل‌ ایشان‌ بود پس‌ از درگذشت‌ امام‌یازدهم‌ و پیشامد فقدان‌ حضور امام‌ معصوم‌ (ع‌)در بین‌ شیعیان‌، عثمان‌ بن‌ سعید از سوی‌ حضرت‌مهدی‌ (عج‌) به‌ نیابت‌ خاصی‌ منصوب‌ شد و واسطه‌میان‌ امام‌ و شیعیان‌ شد.
2) «محمد بن‌ عثمان‌»، ایشان‌ فرزند نائب‌اول‌ عثمان‌ بن‌ سعید است‌ و او نیز از جانب‌ امام‌یازدهم‌ توثیق‌ شده‌ است‌. عثمان‌ بن‌ سعید به‌هنگام‌ فوت‌ به‌ فرمان‌ امام‌ زمان‌ (عج‌) امر نیابت‌ رابه‌ فرزند خویش‌ محمد سپرد و او واسطه‌ بین‌ امام‌(ع‌) و شیعیان‌ شد. مدت‌ نیابت‌ محمد بن‌ عثمان‌ وپدرش‌ عثمان‌ بن‌ سعید قریب‌ به‌ چهل‌ و پنج‌ سال‌طول‌ کشید و ایشان‌ به‌ سال‌ 304 یا 305 هجری‌قمری‌ در بغداد به‌ جوار حق‌ شتافت‌.
3) «ابوالقاسم‌ حسین‌ بن‌روح‌ نوبختی‌» است‌که‌ به‌ امر امام‌ زمان‌ (عج‌) و ابلاغ‌ محمدبن‌عثمان‌به‌ نیابت‌ سوم‌ امام‌ مهدی‌ (عج‌) رسید. وی‌ بیش‌ ازبیست‌ و یک‌ سال‌ مامور به‌ سفارت‌ و نیابت‌ از سوی‌امام‌ عصر (عج‌) بود و سرانجام‌ در سال‌ 326هجری‌ پس‌ از انجام‌ ماموریت‌ نیابت‌ در بغداد به‌رحمت‌ ایزدی‌ پیوست‌.
4) «علی‌ بن‌ محمد» است‌ که‌ به‌ امر امام‌زمان‌ (ع‌) جانشین‌ حسین‌ بن‌ روح‌ در امر نیابت‌شد. ایشان‌ تنها سه‌ سال‌ مامور به‌ سفارت‌ و نیابت‌امام‌ عصر (عج‌) بودند که‌ در تاریخ‌ 329 هجری‌قمری‌ در حالیکه‌ امام‌ عصر (ع‌) شش‌ روز قبل‌ از ارتحالشان زمان‌ فوتش‌ را اعلام‌ فرمودند از دنیا رفتند و عصرغیبت‌ کبری‌ آغاز شد بنابراین‌ مدت‌ امامت‌ امام‌زمان‌ (عج‌) در غیبت‌ صغری‌ 69 سال‌ است‌ که‌45 سال‌ مربوط به‌ عثمان‌ بن‌ سعید و پسرش‌محمدبن‌ عثمان‌ و 21 سال‌ مربوط به‌ حسین‌ بن‌روح‌ و 3 سال‌ مربوط به‌ علی‌ سمری‌ است‌ و غیبت‌کبری‌ که‌ هم‌ اکنون‌ نیز ادامه‌ دارد از سال‌ 329 تا1426 به‌ مدت‌ 1095 سال‌ ادامه‌ دارد و عاشقان‌او طی‌ این‌ سالها برای‌ او می‌گویند و می‌نویسند ودر فراقش‌ می‌گریند و می‌سوزند و می میرند.


منبع : خانواده سبز

طبقه بندی: آغاز امامت‌ امام‌ زمان‌ (عج‌)، آغاز امامت‌، امام‌ زمان‌ (عج‌)، مهدی، غیبت، ظهور، منجی، amam zaman
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 94 آذر 30 توسط هیئت بیت العباس (ع) روستای المشیر
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Blog Skin

قالب وبلاگ